Αλλαγές σε μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων φέρνει η τρέχουσα χρονιά, όμως το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στις περαιτέρω μειώσεις των φορολογικών βαρών που εφόσον κλείσει η παρένθεση της πανδημίας θα...
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Το πλαίσιο Δράσης ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Δράση (3δ.5-6.2) αφορά...